Bolsa de traballo para a selección de 2 arquitectos para a ordenación, rexistro e posta en funcionamento do fondo bibliográfico do COAG no local da Delegación de Lugo

2 Dic 2015

O COAG convoca unha bolsa de traballo para seleccionar por sorteo a 2 colexiados que se encargarán de ordenar, rexistrar e poñer en funcionamento o fondo bibliográfico do COAG que se atopa na Delegación de Lugo.

Conforme ao procedemento colexial establecido para estes casos, os 2 colexiados serán designados por sorteo entre os que dentro do prazo establecido manifesten expresamente o seu interese en concurrir a esta convocatoria. Como consecuencia do sorteo establecerase unha orde de prelación para a xestión do encargo.

O prazo límite de inscrición remata ás 23:59 horas do vindeiro mércores 9 de decembro.

Para realizar a inscrición e obter mais información sobre esta convocatoria, deberase consultar o apartado de emprego dentro del panel de servizos da web colexial, no seguinte ENLACE

El COAG convoca una bolsa de trabajo para seleccionar por sorteo a 2 colegiados que se encargarán de ordenar, registrar y poner en funcionamiento el fondo bibliográfico del COAG que se encuentra e la Delegación de Lugo.

Conforme al procedimiento colegial establecido para estos casos, los 2 colegiados serán designados por sorteo entre los que dentro del plazo establecido manifiesten expresamente su interés en concurrir a esta convocatoria. Como consecuencia del sorteo se establecerá un orden de prelación para la gestión del encargo.

El plazo límite de inscripción finaliza a las 23:59 horas del próximo miércoles 9 de diciembre.

Para realizar la inscripción y obtener más información sobre esta convocatoria, se deberá consultar el apartado de empleo dentro del panel de servicios de la web colexial, en el siguiente ENLACE

 

Compartir