22 Sep 2015

Bolsa de traballo para a selección de 2 arquitectos para busqueda e xestións de expediente a devolver do arquivo da delegación de Vigo.

O COAG convoca unha bolsa de traballo para seleccionar por sorteo a 2 colexiados que se encargarán da localización e outras xestións relativas aos expedientes pedidos polos seus autores conforme ao procedemento previsto na circular 31/2015.

Conforme ao procedomento colexial establecido para estes casos, os 2 colexiados serán designados por sorteo entre os que dentro do prazo establecido manifesten expresamente o seu interese en concurrir a esta convocatoria. Como consecuencia do sorteo establecerase unha orde de prelación para a xestión do encargo.

O prazo límite de inscrición remata ás 23:59 horas do vindeiro domingo 27 de setembro.

Para realizar a inscrición e obter mais información sobre esta convocatoria, deberase consultar o apartado de emprego dentro panel de servizos da web colexial, no seguinte ENLACE

El COAG convoca una bolsa de trabajo para seleccionar por sorteo a 2 colegiados que se encargarán de la localización e otras gestiones relativas a los expedientes pedidos por sus autores conforme al procedimiento previsto en la circular 31/2015.

Conforme al procedimiento colegial establecido para estos casos, los 2 colegiados serán designados por sorteo entre los que dentro del plazo establecido manifiesten expresamente su interés en concurrir a esta convocatoria. Como consecuencia del sorteo se establecerla un orden de prelación para la gestión del encargo.

El plazo límite de inscripción finaliza a las 23:59 horas del próximo domingo 27 de septiembre.

Para realizar la inscripción y obtener más información sobre esta convocatoria, se deberá consultar el apartado de empleo dentro del panel de servicis de la web colegial, en el siguiente ENLACE

Compartir