Oferta de emprego.

8 May 2019

GESVALT sociedade de tasación, homologada polo Banco de España, selecciona arquitectos/as para ampliar a rede de  tasadores externos na zona de Santiago de Compostela.

Requisitos:

-Xestión da documentación requerida nos informes.

-Flexibilidade, capacidade de comunicación e resposta.

-Compromiso para a entrega do traballo nos prazos fixados.

-Precisase capacidade de desprazamento dentro do ámbito provincial do seu domicilio.

 Contrato:

-Contrato mercantil de servicios (Autónomo)

Interesados/as: 

Todo o que esté interesado pode inscribirse na nosa web en este Link: https://lnkd.in/gtgy2Fv


GESVALT sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitectos/as para ampliar la red de  tasadores externos en las zonas de Santiago de Compostela.

Requisitos

-Gestión de la documentación requerida en los informes

-Flexibilidad, capacidad de comunicación y respuesta.

-Compromiso para la entrega del trabajo en los plazos fijados.

-Se precisa capacidad de desplazamiento dentro del ámbito provincial de su domicilio.

 Contrato:

-Contrato mercantil de servicios (Autónomo)

 Interesados: 

Todo aquel interesado puede inscribirse en nuestra web en este Link: https://lnkd.in/gtgy2Fv

Compartir