Remate do prazo de presentación de propostas para os Premios Gran de Area 2018

5 Sep 2018

Lémbrase que, tal e como se indica na Circular 14 2018, o vindeiro 17 de setembro, ás 23:59 horas, rematará o prazo de presentacón de candidaturas.

As propostas deberán ser achegadas a través da web do COAG, na plataforma online de xestión de Premios, no seguinte enlace: http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas.

Deberase cumprimentar todos aqueles campos obrigatorios que se indican, atendendo así mesmo ás indicacións e recomendacións expostas.


Finalización del plazo de presentación de propuestas para los premios Gran de Area 2018

Se recuerda que, tal y como se indica en la Circular 14 2018, el próximo 17 de septiembre, a las 23:59 horas, terminará el plazo de presentación de candidaturas.

Las propuestas deberán ser entregadas a través de la web del COAG, en la plataforma online de gestión de premios, en el siguiente enlace: http://www.coag.es/premioscoag/candidaturas.

Se deberán cumplimentar todos aquellos campos que se indican, atendiendo así mismo a las indicaciones y recomendaciones expuestas.

Compartir