Curso intensivo de cálculo de estructuras con cype

20 Abr 2015

Curso orientado a estudantes e profesionais do sector da construción e a arquitectura interesados en coñecer o proceso de elaboración dun Proxecto de execución de estrutura co software de CYPE enxeñeiros.

Realizarase o cálculo completo dunha estrutura real dun edificio formado pola maior cantidade de casos posibles a resolver. Desenvolverase devandita aprendizaxe apoiada en exemplos o máis próximos posibles ao problema práctico real (cálculo dun edificio con CYPECAD e cálculo dunha nave industrial con XERADOR DE PÓRTICOS e CYPE3D). Está destinado aos usuarios que descoñezan totalmente este software lider no sector e baixo un nivel básico-medio de manexo do programa.

Datos do evento:
Docente: Jorge Cebreiro_Arquitecto.
Duración: 32 horas.
Datas: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de maio de 2015
Horario: luns e mércores de 16:00 a 20:00 horas.
Onde: Atinne (C/ Anxo Rebollo 56-58 baixo – 15002- A Coruña).
Prezos:
385 € Prezo ordinario
290 € Colexiados COAG
230 € Colexiados COAG suscritos ao servizo de formación

Máis información e inscrición aquí

……….

Curso intensivo de calculo de estructuras con cype

Curso orientado a estudiantes y profesionales del sector de la construcción y la arquitectura interesados en conocer el proceso de elaboración de un Proyecto de ejecución de estructura con el software de CYPE ingenieros.

Se realizará el cálculo completo de una estructura real de un edificio formado por la mayor cantidad de casos posibles a resolver. Se desarrollará dicho aprendizaje apoyado en ejemplos lo más cercanos posibles al problema práctico real (cálculo de un edificio con CYPECAD y cálculo de una nave industrial con GENERADOR DE PÓRTICOS y CYPE3D). Está destinado a los usuarios que desconozcan totalmente este software lider en el sector y bajo un nivel básico-medio de manejo del programa.

Datos del evento:
Docente: Jorge Cebreiro – Arquitecto.
Duración: 32 horas.
Fechas: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de mayo de 2015
Horario: lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas.
Dónde: Atinne (C/ Ángel Rebollo 56-58 bajo – 15002 – A Coruña).
Precios:
385 € Precio ordinario
290 € Colegiados COAG
230 € Colegiados COAG suscritos al servicio de formación

Más información e inscripción aquí

Compartir