Curso de práctica profesional

7 Feb 2018

Vigo | A Coruña | Lugo | Ourense

Orientado a expoñer, a nivel xeral, os principais aspectos e os problemas máis habituais do exercicio profesional, servindo ademáis como como iniciación aos profesionais máis recentes.

Así, o curso está dirixido:

  • A aqueles que se están iniciando na práctica profesional da arquitectura.
  • A aqueles que desexen actualizar os seus coñecementos nos distintos aspectos e ámbitos relacionados coa práctica profesional.

Pola especial importancia que teñen os contidos desenvolvidos neste curso para o exercicio profesional, introdúcense importantes descontos no prezo de matrícula.

máis información

Vigo | A Coruña | Lugo | Ourense

Orientado a exponer, a nivel general, los principales aspectos y los problemas más habituales del ejercicio profesional, sirviendo además como como iniciación a los profesionales más recientes. Así, el curso está dirigido:
● A aquellos que se están iniciando ​en la práctica profesional de la arquitectura.
● A aquellos que deseen actualizar ​sus conocimientos en los distintos aspectos y ámbitos relacionados con la práctica profesional.

Por la especial importancia que tienen los contenidos desarrollados en este curso para el ejercicio profesional, se introducen importantes descuentos en los precios de matrícula.

más información

Compartir