ANUNCIO de procedemento aberto para a redacción do proxecto de execución das obras de construción dun pavillón polideportivo cuberto no plan parcial S.U.P. P.P. 1 Quirós, no concello de Vigo

22 Sep 2017

No Diario Oficial de Galicia de 22 de setembro (e no BOP de 25 de setembro) aparece o anuncio de contrato para a redacción do proxecto de execución das obras de construción dun pavillón polideportivo cuberto e instalacións complementarias para a completa urbanización das parcelas nº 28 e 29 do plan parcial S.U.P. P.P. 1 Quirós.

Entidade que adxudica. Organismo: Concello de Vigo. Dependencia: Fomento. Nº de expediente: 4.639-440.

Prazo de presentación de ofertas: o prazo rematará aos 15 días seguintes ao da última publicación do presente anuncio no BOP ou no DOG.

Expediente: 4639/440

Tipo de contrato: Servicios

Tipo de procedimiento: Aberto

Presupuesto licitación: 100.350,62 € (IVA incluido)

Tipo de financiación: Fondos propios

URL: https://sede.vigo.org/expedientes/perfilcontratante/licitacion.jsp?id=858

ENLACE DOG

ENLACE BOP

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir