A proposta de Díaz y Díaz Arquitectos e Miba Architects gaña o Concurso de Ideas para a reforma interior do Complexo Administrativo de San Caetano

7 Ago 2019

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou que a proposta presentada por Díaz y Díaz Arquitectos S.L.P. e MIBA Arquitects resultou gañadora do concurso de ideas convocado conxuntamente entre a Xunta e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para decidir quen acometerá a reforma interior do complexo administrativo de San Caetano.

O día 6 de agosto procedeuse á apertura de sobres para coñecer quen era o estudo que estaba detrás do proxecto elixido. Os criterios que seguiu o xurado para escoller o gañador foron que a proposta primara a funcionalidade e accesibilidade; o aproveitamento da luz natural; a flexibilidade; os espazos abertos; e a procura dunha maior eficiencia. Tamén se tivo en conta que o proxecto permitise un desenvolvemento por fases para poder compatibilizar a obras coa actividade administrativa.

O segundo premio recaeu en Cristina Ansede Viz, e o terceiro en Besada y Failde BMJ Arquitectos S.C.P. O primeiro accésit foi para a UTE de Oikos S.L.P., Jorge Salgado e Celso López; o segundo para Aybar Mateos S.L.P.; e o terceiro para Flu_or S.C.

Ao concurso presentáronse un total de 24 ofertas, das cales oito foron excluídas por non cumprir os requisitos. Os gañadores recibirán un premio de 70.000 euros; e os segundos, terceiros e accésits repartiranse unha contía de 100.000 euros.

Os gañadores, ademais do premio -e unha vez comprobado que a documentación administrativa requirida no prego é correcta- encargaranse de redactar o proxecto definitivo e a dirección das obras, polo que en total os seus honorarios ascenderán a 860.000 euros

A previsión é que a primeira fase das obras se licite a finais deste ano ou principios do seguinte.

Reforma integral de San Caetano
A reforma interior do Complexo Administrativo de San Caetano terá un orzamento máximo de 29 millóns de euros. Entre os obxectivos principais desta reforma está a mellora das condicións de traballo do persoal funcionario e da calidade da atención á cidadanía.

Compleméntanse así as reformas que se viñeron acometendo neste complexo administrativo nos últimos anos, como a instalación en 2016 dun sistema de calefacción central en todo o complexo, alimentado con biomasa; e ás reformas do último ano, que se centraron na mellora enerxética do edificio coa instalación de novas cubertas e fiestras e á dotación de iluminación LED.

 

____________________________

La propuesta de Díaz y Díaz Arquitectos y Miba Architects gana el Concurso de Ideas para la reforma interior del Complejo Administrativo de San Caetano

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que la propuesta presentada por Díaz y Díaz Arquitectos S.L. P. y MIBA Arquitects resultó ganadora del concurso de ideas convocado conjuntamente entre la Xunta y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para decidir quien acometerá la reforma interior del complejo administrativo de San Caetano.

El día 6 de agosto se procedió a la apertura de sobres para conocer quien era el estudio que estaba detrás del proyecto elegido. Los criterios que siguió el jurado para escoger el ganador fueron que la propuesta había primado la funcionalidad y accesibilidad; el aprovechamiento de la luz natural; la flexibilidad; los espacios abiertos; y la búsqueda de una mayor eficiencia. También se tuvo en cuenta que el proyecto permitiera un desarrollo por fases para poder compatibilizar a obras con la actividad administrativa.

El segundo premio recayó en Cristina Ansede Viz, y el tercero en Besada y Failde BMJ Arquitectos S. C. P. El primer accésit fue para la UTE de Oikos S.L. P., Jorge Salado y Celso López; el segundo para Aybar Mateos S.L. P.; y el tercero para Flu_ or S. C.

Al concurso se presentaron un total de 24 ofertas, de las cuales ocho fueron excluidas por no cumplir los requisitos. Los ganadores recibirán un premio de 70.000 euros; y los segundos, terceros y accésits se repartirán una cuantía de 100.000 euros.

Los ganadores, además del premio -y una vez comprobado que la documentación administrativa requerida en el pliego es correcta- se encargarán de redactar el proyecto definitivo y la dirección de las obras, por lo que en total sus honorarios ascenderán a 860.000 euros

La previsión es que la primera fase de las obras se licite la finales de este año o principios del siguiente.

Reforma integral de San Caetano
La reforma interior del Complejo Administrativo de San Caetano tendrá un presupuesto máximo de 29 millones de euros. Entre los objetivos principales de esta reforma está la mejora de las condiciones de trabajo del personal funcionario y de la calidad de la atención a la ciudadanía.

Se complementan así las reformas que se vinieron acometiendo en este complejo administrativo en los últimos años, como la instalación en 2016 de un sistema de calefacción central en todo el complejo, alimentado con biomasa; y a las reformas del último año, que se centraron en la mejora energética del edificio con la instalación de nuevas cubiertas y ventanas y a la dotación de iluminación LED.

Compartir