Acordos da Xunta de Goberno sobre os recursos presentados contra a proclamación de candidaturas e cambio de data das eleccións colexiais

16 May 2019

Tal e como se anuncia na Circular 12 2019, a Xunta de Goberno, na súa sesión 6/2019 de 14 de maio, adoptou unha serie de acordos que afectan á proclamación de candidaturas e ao cambio de data de celebración das eleccións colexiais.

Entre eles está a estimación dos recursos presentados, determinando a inadmision de D. Antonio Maroño Cal e de D. Carlos Rodríguez de la Torre, aos cargos de Decano e Tesoureiro, respectivamente.

Así mesmo, tamén se acordou fixar a data do 27 de maio para a celebración das eleccións para cubrir tódolos postos da Xunta de Goberno e para o posto de Presidente da Xunta Directiva da Delegación de Pontevedra.

Máis información na páxina de ELECCIÓNS 2019.


Acuerdos de la Junta de Gobierno sobre los recursos presentados contra la proclamación de candidaturas y cambio de fecha de las elecciones colegiales

Tal y como se anuncia en la Circular 12 2019, la Junta de Gobierno, en su sesión 6/2019 de 14 de mayo, adoptó una serie de acuerdos que afectan a la proclamación de candidaturas y al cambio de fecha de celebración de las elecciones colegiales.

Entre ellos está la estimación de los recursos presentados, determinando la inadmisión de D. Antonio Maroño Cal y de D. Carlos Rodríguez de la Torre, a los cargos de Decano y Tesorero, respectivamente.

Así mismo, también se acordó fijar la fecha del 27 de mayo para la celebración de las elecciones para cubir todos los puestos de la Junta de Gobierno y para el puesto de Presidente de la Junta Directiva de la Delegación de Pontevedra.

Más información en la página de ELECCIONES 2019.

Compartir