Modelos de utilidades COAG | Dúas novas e pequena corrección de fichas

18 Jun 2019

Incorpóranse dous novos modelos para facilitar o cumprimento técnico en proxecto. En concreto do Decreto 12/2017 de vivendas turísticas, e do Decreto 48/2016 de albergues turísticos, ambos en Galicia.

Además, tras ter detectado un pequeno erro, se actualizan as tres fichas do D. 29/201 de habitabilidade.

Aqueles colexiados con alta no servizo de utilidades técnicas (S.3.1), teñen acceso desde hoxe no apartado de MODELOS da área técnica da web colexial


Modelos de utilidades COAG | Dos nuevas y pequeña corrección de fichas

Se incorporan dos nuevos modelos para facilitar el cumplimiento técnico en proyecto. En concreto del Decreto 12/2017 de viviendas turísticas, y del Decreto 48/2016 de albergues turísticos, ambos en Galicia.

Además tras haber detectado un pequeño error, se actualizan las tres fichas del D.29/2010 de habitabilidad.

Aquellos colegiados con alta en el servicio de utilidades técnicas (S.3.1), tienen acceso desde hoy en el apartado de MODELOS del área técnica de la web colegial

Compartir