Actualizado o listado de normativa de obrigado cumprimento

23 Jun 2014

Dende o Área Técnica do Colexio de Arquitectos actualizouse o listado de normativa de obrigado cumprimento a maio de 2014, o que debe incorporarse, coma anexo, aos proxectos técnicos. Pode atoparse no «Catálogo de Normativa Técnica Actualizada» da páxina web colexial no seguinte ENLACE.

Actualizado el listado de normativa de obligado cumplimiento

Desde el Área Técnica del Colegio de Arquitectos se ha actualizado el listado de normativa de obligado cumplimiento a mayo de 2014, el cual debe incorporarse, como anexo, a los proyectos técnicos. Puede encontrarse en el “Catálogo de Normativa Técnica Actualizada” de la página web colegial en el siguiente ENLACE.

Compartir