Desestimación da solicitude de designar representante do Colexio no Concurso de Ideas da praza Bugallal do Concello de Ponteareas

13 Feb 2018

O Colexio adoptou o acordo de desestimar a solicitude do alcalde de Ponteareas de designar un representante do COAG como membro do xurado no Concurso de ideas, con intervención de xurado, para a selección dunha proposta urbanística sobre a praza de Bugallal, por discrepar coa modalidade de concurso restrinxido elixida, e animando a realizar unha convocatoria de concurso aberto.

CONSULTAR DOCUMENTO.

Compartir