Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira: rectificación das bases e reapertura do prazo de presentación.

13 Oct 2017

No BOP do venres 13/10/2017 publícase a rectificación das bases do «Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira» como consecuencia da estimación parcial do recurso de reposición presentado polo COAG e a reapertura do prazo de 60 días para a presentación de propostas.

Neste enlace pódese acceder á documentación actualizada do concurso

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas en as que estando admitidos os Arquitectos para participar considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

Compartir