Enquisa CAE 2020 sobre o estado da profesión

14 Jul 2020

O Consello de Arquitectos de Europa (CAE), está a levar a cabo o seu sétimo estudo sobre a profesión de arquitecto. Estes estudos realízanse cada dous anos e permiten facer un seguimento da transformación que sofre a profesión á luz das cambiantes circunstancias económicas.

Para a realización do mesmo, é necesario solicitar información da profesión de arquitecto en todos os países europeos e en todas as actividades. Por iso, o CAE solicita información sobre o estudo de arquitectura e o xefe do estudo, ademais de coñecer as opinións deste último. A información tratarase de maneira confidencial e só utilizarase para fins estadísticos.

Para cumplimentación do formulario pódese acceder a través da seguinte ligazón:

https://www.tickbox.org/ACE_Home_ES.asp?CID=29&RID=686794460&MID=99999999

Agradecemos a súa colaboración.


El Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), está llevando a cabo su septimo estudio sobre la profesión de arquitecto. Estos estudios se realizan cada dos años y permiten hacer un seguimiento de la transformación que sufre la profesión a la luz de las cambiantes circunstancias económicas.

Para la realización del mismo, es necesario recabar información de la profesión de arquitecto en todos los países europeos y en todas las actividades. Por ello, el CAE solicita información sobre el estudio de arquitectura y el jefe del estudio, además de conocer las opiniones de este último. La información se tratará de manera confidencial y solo se utilizará para fines estadísticos.

Para cumplimentación del formulario se puede acceder a través del siguiente enlace:

https://www.tickbox.org/ACE_Home_ES.asp?CID=29&RID=686794460&MID=99999999

Agradecemos su colaboración.

Compartir