Encuentros BE to BE madera

3 Abr 2014

Empresas da madeira e arquitectos
CLUSTER DA MADEIRA DE GALICIA

 

Mércores 9 ABRIL
16.00 a 18.00h
FEUGA (Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Vida. Santiago de Compostela)

DESENVOLVEMENTO DO ACTO (as horas son estimadas)

15.55h – Chegada de empresarios e arquitectos

16.00h – Explicación dos encontros

– cada arquitecto manterá un encontro de 15 minutos cunha empresa do Cluster da Madeira de Galicia co obxectivo de coñecer o traballo que desenvolve cada un e ter o contacto.

– haberá un cartel no que se detallen os encontros planeados e o lugar que debe ocupar cada un.

– para axilizar cada encontro, é aconsellable que cada parte leve ben estruturado o contido que quere expoñer para non se dispersar.

18.00h – Fin da xornada

– pódense concretar citas, xa personalizadas, cos axentes que se considerasen de interese para proxectos comúns.

Todos os interesados poden inscribirse no seguinte correo electrónico: lignumfacile@clustermadeira.com

……….

DESARROLLO DEL ACTO (las horas son estimadas)

15.55h – Llegada de empresarios y arquitectos

16.00h – Explicación de los encuentros

-cada arquitecto mantendrá un encuentro de 15 minutos con una empresa del Cluster da Madeira de Galicia con el objetivo de conocer el trabajo que desarrolla cada uno y tener el contacto.

-habrá un cartel en el que se detallen los encuentros planeados y el lugar que debe ocupar cada uno.

-para agilizar cada encuentro, es aconsejable que cada parte lleve bien estructurado el contenido que quiere exponer para no dispersarse.

18.00h – Fin de la jornada

– se pueden concretar citas, ya personalizadas, con los agentes que se hayan considerado de interés para proyectos comunes.

Todos los interesados pueden inscribirse en el siguiente correo electrónico: lignumfacile@clustermadeira.com 

Compartir