Conferencia de Fernando Blanco. Vigo

5 May 2014

NOLANDHOUSE
venres 9 de maio de 2014/ 19.30 horas
Sala de Usos Múltiples da Delegación do COAG
rúa Dr. Cadaval 5. Vigo

Nolandhouse quere ser unha investigación acerca das enerxías interiores do acto de vivir, as forzas das relacións entre os espazos de uso doméstico: hixiene, cociñar, comer, estar, descansar, esperar… con independencia do lugar e a paisaxe xa que se intenta obter un prototipo de vivenda unifamiliar que poida estar en calquera parte, chámese montaña, val, chaira, ribeira… Unha reflexión en busca das orixes do proxecto doméstico sen o apoio do ámbito, descontextualizalo.

Presentarase tamén na conferencia os resultados das investigacións de cor realizadas no Centro de Saúde de San Paio de Navia, Vigo.

……….

NOLANDHOUSE
viernes 9 de mayo de 2014/ 19.30 horas
Sala de Usos Múltiples de la Delegación del COAG 
rúa Dr. Cadaval 5. Vigo

Nolandhouse quiere ser una investigación acerca de las energías interiores del acto de vivir, las fuerzas de las relaciones entre los espacios de uso doméstico: higiene, cocinar, comer, estar, descansar, esperar… con independencia del lugar y el paisaje ya que se intenta obtener un prototipo de vivienda unifamiliar que pueda estar en cualquier parte, llámese montaña, valle, llanura, ribera… Una reflexión en busca de los orígenes del proyecto doméstico sin el apoyo del entorno, descontextualizarlo.

Se presentará también en la conferencia los resultados de las investigaciones de color realizadas en el Centro de Salud de San Paio de Navia, Vigo.

Compartir