Axenda
Boletín de Información 50 - 2022

Colexio | Concursos | Normativa


Colexio

Enquisa sobre preferencias formativas 2023

Publicación: 27 de decembro  
O obxectivo deste cuestionario é coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas, de cara a establecer a programación e contidos a desenvolver durante o ano 2023 en cursos de actualización profesional. Ademais, inclúense algunhas cuestións de tipo organizativo que nos resultan de gran utilidade para aliñar as modalidades, formatos, horarios, adicacións, etc., coas vosas preferencias. A enquisa é breve e anónima. Coñecer as vosas opinións e preferencias resulta especialmente importante para nós para mellorar o enfoque e a organización das actividades formativas que programamos, así como para que promover novos cursos nas liñas que propoñedes.

Moitas grazas!.
Enlace á noticia

Apertura do prazo para a configuración da colexiación 2023

Publicación: 22 de decembro  
Infórmase que, segundo se indica na Circular 33 2022, está aberto o prazo para a configuración da colexiación para o exercicio 2023, que rematará o 22 de xaneiro.

Pode atoparse máis información no seguinte ENLACE.
Enlace á noticia

Últimos días de presentación de candidaturas aos XX Premios COAG de Arquitectura

Publicación: 21 de decembro  
Tal e como se anunciou na Circular 23 2022, convocouse a vixésima edición dos Premios COAG de Arquitectura (2020-2022), a conceder a obras de arquitectura nas categorías que se indican, realizadas no ámbito territorial do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Na Circular 25 2022 se anuncia a apertura da plataforma de presentación de candidaturas, remantando o prazo ás 23:59 horas do luns 9 de xaneiro do 2023.
Enlace á noticia

Atención presencial nas oficinas colexial durante o Nadal

Publicación: 22 de decembro  
Lémbrase que, todas as oficinas colexiais permanecerán pechadas a os días 23 e 30 de decembro. Tamén se informa que, debido as vacacións do persoal, as oficinas colexiais que se indican pecharán nos seguintes días:
  • A Coruña: permanecerá pechada o 5 de xaneiro.
  • Pontevedra: permanecerá pechada do 27 ao 29 de decembro (ambos inclusive).
  • Sede colexial e delegación de Santiago: permanecerá pechada o 3 e o 5 de xaneiro.
  • Ferrol: permanecerá pechada do 2 ao 5 de xaneiro (ambos inclusive).
Lamentamos as molestias que esta circunstancia poida causar.
Enlace á noticia

Recomendacións para a rehabilitación enerxética en fogares en situación de vulnerabilidade

Publicación: 26 de decembro  
El CSCAE y ECODES presentan una guía con recomendaciones para la rehabilitación energética de hogares vulnerables.

La publicación, que cuenta con el apoyo de la European Climate Foundation y el Observatorio 2030 del CSCAE, está dirigida a Administraciones Públicas y a técnicos profesionales para que la “ola de renovación” #NextGeneration sea justa e inclusiva.
Enlace á noticia

Concursos

Fallo do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Publicación: 28 de decembro  
  O xurado declarou como gañadora do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense) a proposta presentada baixo o lema CYCLOPEUS por Marta Trigás Arias, Xavier Boted Campderrós e Albert Saboya Cabesta.
Enlace á noticia

Concurso bajo lema, en dos fases, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto y dirección de obra para la reforma integral de la sede del Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España (CSCAE)

Publicación: 21 de diciembre  
  El concurso tiene ámbito nacional y los participantes podrán presentarse a título individual o en equipo siendo, en todo caso, el representante del mismo un Arquitecto/a colegiado/a en un Colegio Oficial de Arquitectos de España, estableciéndose en las bases una serie de incompatibilidades.
Enlace a la noticia

AMPLIACIÓN DE PRAZO – Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo

Publicación: 14 de decembro  
  En atención á solicitude realizada polo COAG, procedeuse á ampliación, en 10 días naturais, do prazo de presentación de propostas ao Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a rehabilitación do edificio de xulgados situado na rúa Lalín de Vigo.
Enlace á noticia

Normativa

Aportaciones en el trámite de audiencia pública del Anteproyecto Ley Modificación R.D. 7/2015 que aprueba texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

Publicación: 21 de diciembre  
Se informa que la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del MITMA, ha iniciado en los términos previstos en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el trámite de Audiencia e Información Pública del ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.
Enlace a la noticia

 
Boletíns anteriores na web
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
Correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400