Solicitude de domiciliación bancaria do importe do servicio

Solicitude

Forma de presentación:

Telemática: a través da aplicación informática COAG Estudio

Presencial: Formulario de solicitude

Descrición

A través deste trámite solicítase e autorízase ao Colexio de Arquitectos de Galicia (ata nova orde), a que os cargos de recibos e abonos de liquidacións sexan realizados á conta bancaria. Deben indicarse os conceptos dos cargos e abonos sobre os que se solicita a domiciliación:

Cargos:

  • Servizo de visado
  • Cota colegial

Abonos:

  • Liquidacións de honorarios

Requisitos

A tramitación ordinaria debe realizarse de forma telemática e o solicitante deberá estar colexiado.