Solicitude de facturación en caso de arquitectos asalariados

Solicitude

Forma de presentación:

Telemática: a través da aplicación informática COAG Estudo

Presencial: formulario de solicitude de facturación de cotas de arquitectos asalariados: castelán | galego F-VIS-05-EC-02 V00

Descrición

A través deste trámite solicítase ao Colexio de Arquitectos que a facturación correspondente ao importe do servizo de visado realizado realícese nome da persoa física ou xurídica para a cal o arquitecto autor do traballo profesional traballa como asalariado.

A tramitación presencial supón a presentación do formulario de tramitación en formato impreso (papel) no Colexio de Arquitectos.

A tramitación dixital realízase a través da aplicación informática COAG Estudo indicando, na pestana de “Datos económicos” no apartado “Reseña”, os datos da empresa á que o colexiado presta os seus servizos profesionais co fin de mencionala na factura segundo acordo de Xunta de Goberno JG 2/2006).

Se se desexa indicar algún dato ou consideración a maiores pode achegarse escrito na cartafol Caixa de correos COAG.

Requisitos

A tramitación ordinaria debe realizarse de forma telemática e o solicitante deberá estar colexiado.