Manuais e axuda

Ferramentas e recursos informáticos para a tramitación de traballos profesionais

Manual de uso de COAG Estudio

Preguntas e respostas máis frecuentes (FAQ)

Vídeo de exemplo: tramitación dun novo expediente, segundo a nova Guía de Tramitación de Traballos Profesionais

Datos de facturación

Cobro mediante o COAG: Solicitude de xestión de cobro de honorarios

Solicitud de domiciliación bancaria del importe del servicio

Arquitectos asalariados – Reseña: Solicitude de facturación en caso de arquitectos asalariados