Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura  con sede en Vilagarcía de Arousa selecciona arquitecto/a recentemente titulado. Funcions a desempeñar: Desenrolo de proxectos en todas as súas fases de rehabilitación e obra nova. Tipo de contrato: Asalariado. Conocimientos: AUTOCAD, Dibuxo 3D...
Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Estudio de arquitectura en Vilagarcía de Arousa selecciona arquitecto/a  para formación por beca. Funcions: Colaborar nos traballos realizados polo estudio baixo a supervisión de arquitecto. Tipo de Beca: FEUGA/FEUGA – 6 meses – 1000€. Requisitos:...
Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de formación por beca FUAC _ FEUGA

Estudio de arquitectura Manuel Tanoira con sede en  Vilagarcia de Arousa selecciona arquitecto/a para completar a súa formación por beca FUAC _ FEUGA Funcions: Desarollo de proxectos baixo a supervisión de arquitecto Ubicación do posto: Vilagarcia de Arousa Tipo de...
Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA/SALCINES

Estudio de arquitectura Manuel Tanoira (BROTA ARQUITECTURA) selecciona arquitecto/a  para prácticas formativas en su oficina de Vilagarcía de Arousa. Funciones: Colaborar en el desarrollo de diversos encargos de arquitectura.  Dibujo 2D en autoCAD, 3D es SketchUp,...
Oferta de formación por BECA

Oferta de formación por BECA

Estudo de arquitectura en Vilagarcia de Arousa selecciona arquitecto/a para formación por beca. Funcións a desempeñar: Colaborar na redacción de proxectos residenciais e obra pública. Valorarase: Coñecementos de Autocad e Sktechup Beca: FEUGA Interesados enviar C.V. a...