Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a para desarrollo de proxectos e xestión de obra. Requisitos: Requírese al menos 5 anos de experiencia en elaboración de proxectos e dirección de obras Coñecementos: Programas CAD (Autocad, Revit,...
Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudio de arquitectura con sede en Vigo selecciona arquitecto/a asalariada Funcións a realizar: – Desenvolvemento de proxectos Requisitos: Manexo de programas informáticos – programas 3D Tipo de contrato: Asalariado – presencial – 4 meses....
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura AC8 con sede en VIGO selecciona arquitecto/a autonomo Funcións a realizar:  Colaborar en proxectos de vivendas unifamiliares. Requisitos: Experiencia en obra. Coñecementos avanzados de AutoCAD, Word, Presto (ou equivalente). Valoraráse modelado...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a asalariado. Funcións: Redacción de proxectos. Requisitos _ Coñecementos: Autocad e programas 3D. Capacidade para redactar orzamentos en Presto ou programas similares. Sketchup ou programas de diseño 3D....
Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Oferta de formación por beca FUAC/FEUGA

Estudio de arquitectura en VIGO selecciona arquitecto/a  para formación por beca. Funcions: Colaborar nos traballos realizados polo estudio baixo a supervisión de arquitecto. Tipo de Beca: FUAC/FEUGA  – media xornada Coñecementos: Manexo de Autocad, photoshop,...