Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudo de arquitectura con sede en VIGO selecciona arquitecto/a para redacción de proxectos en todas a súas fases. Localidade: Vigo Requisitos:Dominio de programas de dibujo CAD, 3D, de diseño, mediciones y de gestión. Experiencia en puestos con funciones similares....
Oferta de emprego

Oferta de emprego

AC8 ARQUITECTURA. selecciona arquitecto/a colaborador autónomo para o seu estudo en VIGO. Funcións a desempeñar: Desenrolo de todo tipo de proxectos Tipo de contrato: Colaborador autónomo Requisitos: Experiencia demostrable en desenrolo completo de proxectos e...
Oferta de emprego.

Oferta de emprego.

Estudio de arquitectura con sede en VIGO selecciona 2 arquitectos. Descrición de funcións: Redacción de proxectos en todas as súas fases. Localidade: Vigo Requisitos: Dominio de programas de debuxo CAD, 3D, de deseño, medicións e de xestión. Experiencia en postos con...
Oferta de emprego

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Estudo de arquitectura KNF Arquitetura&Ingenieria con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca. Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de edificación baixo supervisión. Postos ofertados: dous. Duración da...
Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a para desarrollo de proxectos e xestión de obra. Requisitos: Requírese al menos 5 anos de experiencia en elaboración de proxectos e dirección de obras Coñecementos: Programas CAD (Autocad, Revit,...