Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a asalariado. Funcións: Redacción de proxectos e xestión de obra. Requisitos: Experiencia en elaboración de proxectos de execución de edificación Coñecementos: Programas CAD (Autocad, Revit, Sketchup,...