Concello de A Coruña: Oferta praza de coordinador

Concello de A Coruña: Oferta praza de coordinador

Concello de A Coruña: anuncio de convocatoria dun proceso de selección para a cobertura dunha praza de COORDINADOR para a execución dun programa temporal baixo a modalidade de funcionario/a interino/a No BOP de A Coruña do 22 de setembro (número 181) inclúese un...