Oferta de formación por Beca FUAC

Oferta de formación por Beca FUAC

Estudo de arquitectura con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a para formación por beca. Funcións: colaborar en tareas do estudio baixo supervisión. Coñecementos: Manexo de programas para o desenrrolo de proxectos de edificación e redacción de documentos...