Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Estudo de arquitectura KNF Arquitetura&Ingenieria con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca. Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de edificación baixo supervisión. Postos ofertados: dous. Duración da...