Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa constructora CNES RAMIREZ S.L. con sede en Pontevedra, selecciona arquitecto/a para un posto de técnico de estudios. Funcións a desempeñar:   Preparación de orzamentos de obra  Realización de ofertas para concursos públicos  Desenrolo de planes de execución...