Bolsa de emprego: demolición no Concello de Nigrán

Bolsa de emprego: demolición no Concello de Nigrán

O Concello de Nigrán solicita ao Colexio de Arquitectos de Galicia a colaboración na designación, mediante sorteo, dun colexiado/a interesado na redacción de proxecto e a dirección técnica da demolición dunha edificación sen licenza emprazada no referido termo...