Oferta de formación por Beca FEUGA

Oferta de formación por Beca FEUGA

Salgado e Liñares arqutectos, estudo sito en Ames,  selecciona arquitecto/a para completar a súa formación colaborando nos traballos do estudo. Funcións:  Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de arquitectura e urbanismo. Coñecementos: Revit e...
Oferta de formación por beca FEUGA

Oferta de formación por beca FEUGA

Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a para colaborar en los trabajos del estudio. Funciones: – Colaborar en el desarrollo de proyectos de edificación (anteproyecto, Básico, Ejecución Dirección obra) – Información gráfica: CAD, BIM,...
Oferta de formación por Beca FEUGA

Oferta de formación por BECA

Estudo de arquitectura en Vilagarcia de Arousa selecciona arquitecto/a para formación por beca. Funcións a desempeñar: Colaborar na redacción de proxectos residenciais e obra pública. Valorarase: Coñecementos de Autocad e Sktechup Beca: FEUGA Interesados enviar C.V. a...
Oferta de formación por BECA

Oferta de formación por BECA

Estudo de arquitectura na cidade de VIGO, selecciona arquitecto/a recien titulado/a. Funcións: Colaborar na redacción de proxectos desenvolvidos polo estudo. Tipo de contrato: Bolsa FEUGA por 3 meses con posibilidades de prorroga. Interesados: enviar C.V. e portafolio...
Oferta de formación por beca FEUGA

Oferta de emprego por beca FEUGA

Estudio de arquitectura BESADA Y FAILDE BMJ ARQUITECTOS, con sede en Vigo, selecciona arquitecto/a para colaborar por beca. Funcións: colaborar participando na elaboración de proxectos, informes, documentación de apoio e seguimento de direccións de obra. Requisitos:...