Fotos da visita á obra da estación VIALIA de Thom Mayne en Vigo

A Delegación de Vigo do COAG organizou unha visita guiada ás obras do edificio da estación VIALIA de Thom Mayne, que tiveron lugar o pasado día 5 de novembro, ás 10:00 da mañá.

A visita estivo guiada por Pedro López Ruipérez, arquitecto director da obra.