Oficina de Apoyo a la Rehabilitación
Simulador de ayudas IGVSNextCal. Directorio de profesionales

Desde esta semana o simulador de cálculo de axudas do IGVS xa conta cun directorio de empresas e profesionais no que os arquitectos nos podemos inscribir nos servizos de Proxecto de obra, Dirección de obra, Xestión de proxectos e Coordinación de Seguridade e Saúde. El...

Encuentros informativos online: “Actualización en el sistema de cuotas de SPP”

Encuentros informativos online: “Actualización en el sistema de cuotas de SPP”

hna, la Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, siguiendo los principios establecidos en el Real Decreto-ley 13/2022 para el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), va a implantar un sistema de cuotas del Sistema de Previsión Personalizado (SPP) en función de los rendimientos netos de sus mutualistas cuando este actúa como sistema alternativo al alta en el RETA. read more…

Os concellos Palas de Rei e A Merca incorpóranse á interoperabilidade co COAG

Os concellos Palas de Rei e A Merca incorpóranse á interoperabilidade co COAG

A partires do día 16 de xaneiro os Concellos Palas de Rei e A Merca incorpóranse á interoperabilidade co COAG a través da plataforma “pasaxe”. Este servizo é froito do convenio asinado entre o COAG e a Xunta de Galicia. Así, a partires do día 16 de xaneiro, consignando o código de expediente/traballo(s) do COAG na tramitación da licencia ou de outras autorizacións administrativas, e sempre e cando os técnicos redactores o teñan autorizado previamente, estes Concellos accederán á documentación técnica correspondente para incorporala á tramitación municipal.

read more…

Guía para planificar Cidades Saudables

Guía para planificar Cidades Saudables

O Ministerio de Sanidade, a Federación Española de Municipios e Provincias e a Rede Española de Cidades Saudables publicaron a Guía para planificar Ciudades Saludables, presentada como unha ferramenta de axuda aos diferentes profesionais que participan na planificación de contornas urbanas.

read more…

Fallo do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Fallo do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

O xurado declarou como gañadora do Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense) a proposta presentada baixo o lema CYCLOPEUS por Marta Trigás Arias, Xavier Boted Campderrós e Albert Saboya Cabesta. read more…

Enquisa sobre preferencias formativas 2023

Enquisa sobre preferencias formativas 2023

O obxectivo deste cuestionario é coñecer as vosas preferencias e principais demandas formativas, de cara a establecer a programación e contidos a desenvolver durante o ano 2023 en cursos de actualización profesional. Ademais, inclúense algunhas cuestións de tipo organizativo que nos resultan de gran utilidade para aliñar as modalidades, formatos, horarios, adicacións, etc., coas vosas preferencias. A enquisa é breve e anónima. Coñecer as vosas opinións e preferencias resulta especialmente importante para nós para mellorar o enfoque e a organización das actividades formativas que programamos, así como para que promover novos cursos nas liñas que propoñedes.

Moitas grazas!

CUBRIR A ENQUISA

Recomendacións para a rehabilitación enerxética en fogares en situación de vulnerabilidade. CSCAE

Recomendacións para a rehabilitación enerxética en fogares en situación de vulnerabilidade. CSCAE

El CSCAE y ECODES presentan una guía con recomendaciones para la rehabilitación energética de hogares vulnerables.

La publicación, que cuenta con el apoyo de la European Climate Foundation y el Observatorio 2030 del CSCAE, está dirigida a Administraciones Públicas y a técnicos profesionales para que la “ola de renovación” #NextGeneration sea justa e inclusiva.

read more…

Concurso bajo lema, en dos fases, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto y dirección de obra para la reforma integral de la sede del Consejo Superior de los Colegios Oficiales  de Arquitectos de España (CSCAE)

Concurso bajo lema, en dos fases, con intervención de jurado, para la redacción de proyecto y dirección de obra para la reforma integral de la sede del Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos de España (CSCAE)

El concurso tiene ámbito nacional y los participantes podrán presentarse a título individual o en equipo siendo, en todo caso, el representante del mismo un Arquitecto/a colegiado/a en un Colegio Oficial de Arquitectos de España, estableciéndose en las bases una serie de incompatibilidades. read more…