Peche da Delegación de Ferrol o 21 de xaneiro

Peche da Delegación de Ferrol o 21 de xaneiro

Infórmase que, debido a motivos de organización interna, hoxe 21 de xaneiro a delegación de Ferrol permanecerá pechada.

Lamentamos as molestias que esta circunstancia poda causar.

Peche da delegación de Ferrol os días 7, 9 e 10 de decembro

Peche da delegación de Ferrol os días 7, 9 e 10 de decembro

Infórmase que, con motivos das festividades do Día da Constitución e da Inmaculada Concepción e ás vacacións do personal, as oficinas da Delegación en Ferrol permanecerán pechadas os días 7, 9 e 10 de decembro. Lamentamos as molestias que esta circunstancia poidan causar.

Peche da delegación de Ferrol os días 7, 9 e 10 de decembro

Peche da delegación de Ferrol o luns 15 de novembro.

Infórmase que, debido a causas de organización interna, as oficinas da Delegación en Ferrol permanecerán pechadas o vindeiro luns 15 de novembro. Lamentamos as molestias que esta circunstancia poidan causar.

Apoyo a la concesión del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Ferrol a D. Rodolfo Ucha Piñeiro

Apoyo a la concesión del título de Hijo Adoptivo de la ciudad de Ferrol a D. Rodolfo Ucha Piñeiro

La Junta Directiva de la Delegación de Ferrol, la Junta Directiva de la Delegación de Lugo (ciudad hermanada) y la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia han apoyado la concesión del título de Hijo Adoptivo de Ferrol, a título póstumo, en reconocimiento a su brillante y fructífera trayectoria profesional como arquitecto y a la importancia de su obra en nuestra ciudad. read more…

Apertura de matrícula do curso de práctica profesional 2019

Apertura de matrícula do curso de práctica profesional 2019

Este curso ten como obxectivo facilitar aos arquitectos unha ferramenta de axuda no coñecemento dos aspectos esenciais relacionados co exercicio da nosa profesión nos seus diferentes ámbitos, tanto para arquitectos que comezan a súa actividade, como para aqueles que desexen actualizarse. Para iso, expóñense a nivel xeral os principais aspectos e os problemas máis habituais do exercicio profesional. Os contidos do curso artéllanse como un percorrido polos diferentes traballos que desenvolvemos:
  1. O proceso proxectual e construtivo, seguindo a secuencia habitual de desenvolvemento temporal das diferentes fases do traballo: as fases previas, o proxecto, a dirección de obra, etc.
  2. A tramitación municipal de obras e actividades (licenzas e outras autorizacións administrativas)
  3. O que chamamos “outros traballos”, que inclúen os  IAE, informes, dictámes, valoracións e taxacións, parcelacións urbanísticas, memorias de actividade, etc.

read more…