Oferta de emprego

Oferta de emprego

GESVALT, S.A. selecciona arquitectos/as visitadores para a provincia de Pontevedra. Requisitos: Axilidade na xestión e realización dos traballos encomendados. Compromiso cos prazos de entrega. Xestión da documentación requirida nos informes. Flexibilidade, capacidade...