Oferta de formación por BECA

Oferta de formación por BECA

Estudo de arquitectura KNF, na cidade de VIGO, selecciona arquitecto/a ou estudiante con PFC para formación por beca FEUGA o FUAC. Tipo de contrato: Bolsa FEUGA-FUAC, con posibilidades de prórroga. Interesados: enviar C.V. e portfolio a: rrhh@knfgroups.com Valórase...