Informe técnico: Contido da memoria dos proxectos

5
Posted by / 18 octubre 2019 / Categories: coag, Normativa / 5 Comments

Polo seu interese e debido aos erros detectados no servizo de visado á hora de realizar a supervisión de proxectos e memorias técnicas, e para evitar retencións na súa tramitación, desde a área técnica preténdese lembrar a estrutura, contido e significado das diferentes partes da memoria dos proxectos.

Así a área técnica colexial elaborou un informe ao caso para estes traballos.


Informe técnico: Contenido de la memoria de los proyectos

Por su interés y debido a los errores detectados en el servicio de visado a la hora de realizar la supervisión de proyectos y memorias técnicas, y para evitar retenciones en su tramitación, desde el área técnica se pretende recordar la estructura, contenido y significado de las diferentes partes de la memoria de los proyectos.

Así el área técnica colegial elaboró un informe al caso para estos trabajos.

About the author
5 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube