Hai mulleres – Hay mujeres

12
Posted by / 8 febrero 2016 / Categories: coag, Hai Mulleres | Hai Arquitectas, Publicaciones / 12 Comments

Publicación: 8/2/2016

O ano pasado con motivo da celebración do día internacional da muller, preparamos unha fotomontaxe con imaxes de arquitectas que todos recordardes, tivo moito éxito en redes e quizais fixo pensar a algúns de nós. Era unha bonita e divertida imaxe.

Pero cuns números que deixaban claro que a situación de desigualdade na arquitectura, como noutros moitos campos, segue estando presente. Quedou patente que malia que estudan arquitectura máis mulleres que homes, en canto se accede ao mercado laboral, a presenza de homes supera con fartura ao das mulleres.

Ás veces parécenos un discurso antigo, pero as estatísticas evidencian unha situación de anormalidad en cuestión de xénero no exercicio profesional da arquitectura e o urbanismo no noso país, e xa non digamos nos postos representativos.

HAI MULLERES

Isto provoca que moitas mulleres arquitectas síntanse afastadas ou pouco representadas, por iso pensamos que é necesario crear, desde o COAG, un espazo que achegue esta realidade, que ás veces parece que xa non existe, a todos os compañeiros e no que todas as arquitectas poidan verse representadas.

Un espazo, en principio na rede, con perfís de redes sociais, nos que podamos compartir experiencias de igualdade para demostrar que é posible ou de desigualdade para censuralas.

A proposta é iniciar unha campaña aproveitando a celebración do día internacional da muller de 2016, que iniciaremos un mes antes, o día 8 de febreiro prolongándoa ata o 8 de marzo e á que chamaremos HAI MULLERES / HAY MUJERES, coa intención de visualizar e demostrar que as mulleres están presentes en todos os modos de entender a nosa profesión e tamén nas contornas que definen o noso oficio.

Ademais de divulgar a coexistencia da profesión con outras moitas tarefas.

Animando a todos a participar, con achegas de varios tipos:

 • TEXTO/ IMAXES descriptivos de calquera situación relacionada coa arquitectura realizada por mulleres. Tanto das arquitectas como dos oficios que rodean a profesión.
 • Fotos de compañeiras arquitectas, na que se auto- biografíen cuns pequenos textos SON ARQUITECTA… e SON… todas aquelas cuestións que ela considere importantes, descriptivas da súa vida e que proben que as tarefas son posibles na mesma persoa. Ademais de demostrar que HAI MULLERES en todos os modos de vivir a arquitectura.

 Ou outras que se vos poidan ocorrer.

Por suposto estes perfís despois do 8 de marzo seguirán activos con outras campañas, que xa perfilaremos, e esperamos que con moitas achegas de TODOS.

Enviade vosas propostas a haimulleres@coag.es, compartirémolas a partir do día 8 de febreiro de 2016 na web do COAG https://portal.coag.es/ e nos perfís de Facebook e Twitter HaiMulleres, co ánimo de visualizar, xerar reflexión e provocar o debate.

MulleresCOAG

El año pasado con motivo de la celebración del día internacional de la mujer, preparamos un fotomontaje con imágenes de arquitectas que todos recordareis, tuvo mucho éxito en redes y quizás hizo pensar a algunos de nosotros. Era una bonita y divertida imagen.

Pero con unos números que dejaban claro que la situación de desigualdad en la arquitectura, como en otros muchos campos, sigue estando presente. Quedó patente que a pesar de que estudian arquitectura más mujeres que hombres, en cuanto se accede al mercado laboral, la presencia de hombres supera con creces al de las mujeres.

A veces nos parece un discurso antiguo, pero las estadísticas evidencian una situación de anormalidad en cuestión de género en el ejercicio profesional de la arquitectura y el urbanismo en nuestro país, y ya no digamos en los puestos representativos.

Esto provoca que muchas mujeres arquitectas se sientan alejadas o poco representadas, por eso pensamos que es necesario crear, desde el COAG, un espacio que acerque esta realidad, que a veces parece que ya no existe, a todos los compañeros y en el que todas las arquitectas puedan verse representadas.

Un espacio, en principio en la red, con perfiles de redes sociales, en los que podamos compartir experiencias de igualdad para demostrar que es posible o de desigualdad para censurarlas.

La propuesta es iniciar una campaña aprovechando la celebración del día internacional de la mujer de 2016, que iniciaremos un mes antes, el día 8 de febrero prolongándola hasta el 8 de marzo y a la que llamaremos HAI MULLERES / HAY MUJERES, con la intención de visualizar y demostrar que las mujeres están presentes en todos los modos de entender nuestra profesión y también en los entornos que definen nuestro oficio.

Además de divulgar la coexistencia de la profesión con otras muchas tareas.

Animando a todos a participar, con aportaciones de varios tipos:

 • TEXTO/ IMÁGENES descriptivos de cualquier situación relacionada con la arquitectura realizada por mujeres. Tanto de las arquitectas como de los oficios que rodean la profesión.
 • Fotos de compañeras arquitectas, en la que se auto- biografíen con unos pequeños textos SOY ARQUITECTA… y SOY… todos aquellas cuestiones que ella considere importantes, descriptivas de su vida y que prueben que las tareas son posibles en la misma persona. Además de demostrar que HAY MUJERES en todos los modos de vivir la arquitectura.

U otras que se os puedan ocurrir.

Por supuesto estos perfiles después del 8 de marzo seguirán activos con otras campañas, que ya perfilaremos, y esperamos que con muchas aportaciones de TODOS.

Enviad vuestras propuestas a haimulleres@coag.es, las compartiremos a partir del día 8 de febrero de 2016 en la web del COAG https://portal.coag.es/ y en los perfiles de Facebook y Twitter HaiMulleres, con el ánimo de visualizar, generar reflexión y provocar el debate.

MujeresCOAG

About the author
12 comentarios
 • […] colectivo dos arquitectos galegos explica na súa páxina web o sentido desta iniciativa do seguinte xeito: “A proposta é iniciar unha campaña aproveitando a […]

 • Elvira Carregado dice:

  GRACIAS ás compañeiras ponentes ponentes do ciclo «Acerca da integración das artes», curso 2014/15 do Club de Arquitectura na Fundación Luis Seoane e GRACIAS ao fotógrafo Andi Irrazabal por prestarnos este femoso traballo:
  Elas son (Ezq./der. e arriba/abaixo): Carme Pinós, Pilar Díez Vázquez, María Olmo Béjar
  María Vázquez Molezún, Silvia Blanco Agüera, Luz Paz Agras, Isabel Aguirre de Urcola
  María Vázquez Molezún, Carme Pinós, Cristina Nieto Peñamaría, Carme Pinós, Martha Thorne
  Silvia Blanco Agüera. Lefthandrotation, Myriam Goluboff Scheps,Pilar Díez Vázquez,Cristina Nieto Peñamaría
  Pilar Díez Vázquez, Ángela García de Paredes,Nuria Prieto González,Isabel Aguirre de Urcola,Isabel Aguirre de Urcola
  Luz Paz Agras, Carolina Jack Lago, Ángela García de Paredes,María Vázquez Molezún,

  GRACIAS a Monica Folgueira, secretaria da Delegación en Lugo do COAG.
  GRACIAS a Alicia Resille
  GRACIAS a Beatriz Abel
  GRACIAS a Emma Noriega, secretaria da Delegación en Ourense do COAG.

 • MulleresCOAG dice:

  GRACIAS a Noelia Martínez Martínez.
  Arquitecta por la ETSA de Sevilla.
  Colegiada núm. 225 del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén.
  Funcionaria de la Administración de la Junta de Andalucía en el Cuerpo Facultativo, opción Arquitectura.
  Voluntaria de la ONG Intered en Jaén.

 • MulleresCOAG dice:

  GRACIAS Paula Lamas

 • MulleresCOAG dice:

  GRACIAS Antonio Maroño.
  GRACIAS María Novas Y Silvia Blanco
  GRACIAS Carmen Figueiras
  GRACIAS Carina Pumar
  GRACIAS María Fernández

 • MulleresCoag dice:

  GRACIAS a Mulleres Arquitectas de Galicia
  MEMBROS DO GRUPO
  Coordinador:
  Xosé Lois Martínez Suárez, doutor arquitecto, profesor titular de universidade
  Membros:
  María Carreiro Otero, doutora arquitecta, profesora Contratada Doutora
  Cándido López González, doutor arquitecto, profesor contratado doutor
  Inés Pernas Alonso, doutora arquitecta, profesora contratada doutora
  Eduardo Caridad Yáñez, arquitecto, profesor TEU
  Paula Fernández-Gago Longueira, arquitecta, profesora colaboradora
  Mónica Mesejo Conde, arquitecta, profesora colaboradora

 • MulleresCoag dice:

  GRACIAS a Sandra González Álvarez

 • MulleresCoag dice:

  GRACIAS Carlos de la Torre
  GRACIAS Cristina Ansede
  GRACIAS Nuria Prieto
  GRACIAS Miriam Vázquez
  GRACIAS Clara González Gil

 • MulleresCoag dice:

  GRACIAS Zaraida Martínez
  GRACIAS Dolores Tobío
  GRACIAS María Pierres
  GRACIAS Beatriz Aneiros
  GRACIAS José Luis Sanmiguel
  GRACIAS Ana Rodríguez Luaces
  GRACIAS Carmen Armada

 • MulleresCoag dice:

  GRACIAS Manuel Abelleira, preseidente de la Delegación de Pontevedra del COAGalicia
  GRACIAS Sara de la Fuente, Arquitecta – PMP.
  GRACIAS Marta Bada, vocal de formación de COAAsturias
  GRACIAS COAExtremadura
  GRACIAS Elsa Borbujo.
  GRACIAS Elisa Díaz e María Novas.Estudio Xarda.
  GRACIAS COAAsturias
  GRACIAS Xulia Alvarez, tesorera de la Delegación de A cOruña do COAGalicia.

 • MulleresCoag dice:

  GRACIAS Manuel Martínez Carazo
  GRACIAS Paula, Enma y Elvira
  GRACIAS Mª Eugenia Díaz Rodriguez
  GRACIAS Teresa Banet
  GRACIAS Raquel Rodriguez
  GRACIAS Alberto de Paula
  GRACIAS María Meroño , Yolanda Mauriz y Jorge Salgado
  GRACIAS Colegio de Arquitectos de la Rioja
  GRACIAS Ariadna Cantis
  GRACIAS Elena Simón, Maria Mariño, Bea González e Nuria Campo
  GRACIAS Santiago Rodriguez Alcala
  GRACIAS Aurelio Outeiriño
  GRACIAS Pepe Vazquezdeprada

 • MulleresCoag dice:

  GRACIAS Cruz López Viso
  GRACIAS Belen Feijoo
  GRACIAS Decanas. Noemí Sanchís, Mtxalen Acasuso y Marta Vall-Llossera.
  GRACIAS Paula Feijoo
  GRACIAS María Sol, Lola Peláez, Lucía Rodríguez e Iria Rivas
  GRACIAS Amparo Casares, Luz Paz e Emma López

Responder a MulleresCoag Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube