Xuntas

Convocadas Xuntas ordinarias de Delegación

Convocadas Xuntas ordinarias de Delegación

Están convocadas Xuntas ordinarias de todas as Delegacións do Colexio. Lembramos que é preciso confirmar previamente a asistencia. CONFIRMACIÓN PREVIA DA ASISTENCIA E MEDIDAS DE PREVENCIÓN Conforme ás indicacións da Secretaría colexial para cumprir co previsto na...

read more
Xuntas Xerais ordinaria e extraordinaria de 28 de maio

Xuntas Xerais ordinaria e extraordinaria de 28 de maio

Tal e como se anuncia na Circular 5 2020, están convocadas a Xunta Xeral ordinaria do mes de maio e unha extraordinaria a continuación, que se celebrarán o día 28 de maio en Santiago de Compostela. Máis información no Panel de Servizos, na área de Xuntas Xerais....

read more
Convocatoria da Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro

Convocatoria da Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro

Tal e como se anuncia na Circular 20 2019, convócase a Xunta Xeral ordinaria do mes de decembro do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, que terá lugar o 17 de decembro nas oficinas centrais de Santiago de Compostela. Pode accederse á convocatoria e documentación...

read more
Convocatoria de Xunta Xeral extraordinaria para o 12 de xuño

Convocatoria de Xunta Xeral extraordinaria para o 12 de xuño

Tal e como se anuncia na Circular 14 2019, convócase unha Xunta Xeral extraordinaria, a celebrar o 12 de xuño en Santiago de Compostela. A Orde do Día é a que segue: PUNTO ÚNICO: TOMA DE POSESIÓN DOS NOVOS MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO E XUNTAS DIRECTIVAS DO COLEXIO...

read more