Visado

Actualizacións na web do CTE

Actualizacións na web do CTE

O 23.12.2016 notificouse na web do CTE a actualización de varios documentos: Procedeuse a actualizar os documentos básicos con comentarios DB-SI, DB-SUA, DB-HR e DB-HS. Así mesmo, actualizáronse a Guía de aplicación do DB-HR e o documento de apoio DA DB-SUA/2...

read more
Nova Lei do Solo de Galicia

Nova Lei do Solo de Galicia

Publicación no D.O.G. da nova Lei do Solo Infórmase que no Diario Oficial de Galicia do pasado 19 de febreiro (DOG nº 34) saiu publicada a Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia. Pódese consultar o texto publicado no seguinte  ENLACE

read more
Actualizacións para a xustificación do CTE-DB-HE

Actualizacións para a xustificación do CTE-DB-HE

Actualización da Ferramenta Unificada LIDER-CALENER e Novo Documento de Apoio DA DB-HE3 "Pontes Térmicas". Actualización da Ferramenta Unificada LIDER-CALENER Acaba de publicarse a nova versión da Ferramenta Unificada LIDER-CALENER para a xustificación do CTE-DB-HE...

read more