Visado

Enquisa sobre tramitación Municipal e Patrimonio

Enquisa sobre tramitación Municipal e Patrimonio

Na súa sesión 3/2019, do 6 de marzo, a Xunta de Goberno aprobou o establecemento dunha enquisa para o seguimento dos expedientes colexiais nos procesos de autorización Municipal e tramitacións en Patrimonio. O obxectivo desta enquisa é dispoñer de información...

read more
Actualizacións na web do CTE

Actualizacións na web do CTE

O 23.12.2016 notificouse na web do CTE a actualización de varios documentos: Procedeuse a actualizar os documentos básicos con comentarios DB-SI, DB-SUA, DB-HR e DB-HS. Así mesmo, actualizáronse a Guía de aplicación do DB-HR e o documento de apoio DA DB-SUA/2...

read more
Nova Lei do Solo de Galicia

Nova Lei do Solo de Galicia

Publicación no D.O.G. da nova Lei do Solo Infórmase que no Diario Oficial de Galicia do pasado 19 de febreiro (DOG nº 34) saiu publicada a Lei 2/2016 de 10 de febreiro do Solo de Galicia. Pódese consultar o texto publicado no seguinte  ENLACE

read more