No DOG do 9 de novembro, aparece a RESOLUCIÓN de Axéncia Instituto Enerxético de Galicia do 28 de outubro de 2021 pola que se convoca o Programa de incentivos 6 vinculado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do...

read more