Publicaciones

Guía de aplicación do DB-HE 2019. MITMA

Guía de aplicación do DB-HE 2019. MITMA

Este documento ponse ao dispor dos diferentes axentes da edificación co obxectivo de facilitar o coñecemento e a aplicación do novo DB-HE recollido no Real Decreto 732/2019 do 20 de decembro. Esta guía ven completar o conxunto de documentos técnicos de axuda que...

read more
Publicacións sobre accesibilidade universal

Publicacións sobre accesibilidade universal

Polo seu interese, refírense varias publicacións relativas, entre outras, ás condiccións de accesibilidade universal en espazos públicos e en instalacións deportivas. LIBRO-GUÍA BÁSICA DE ESPAZOS PÚBLICOS E MOVILIDADE AMABLE, publicación da Deputación de Pontevedra,...

read more
Guía tecnológica del arquitecto perito

Guía tecnológica del arquitecto perito

Está disponible para su descarga en la web de la Fundación Arquia, la publicación "Guía tecnológica del arquitecto perito | Todo lo que no es medir es opinar", de la autora Débora Serrano García. Este libro está pensado como un manual práctico de consulta y no como un...

read more
Publicacións de interese

Publicacións de interese

Indícanse a continuación enlaces ás publicacións "Edificios Inteligentes", do V Congreso Edificios Intelixentes 2019, e a publicación da Comisión da Unión Europea "The Future of Cities", en inglés. EDIFICIOS INTELIGENTES Libro que recolle 29 comunicacións finais...

read more
Boletín anual 2018 del Observatorio de Vivienda y Suelo

Boletín anual 2018 del Observatorio de Vivienda y Suelo

Desde la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento comunican que ya está disponible en el portal web del Ministerio de Fomento el Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo correspondiente al año 2018. Se puede acceder...

read more