Proxectos

Vivienda unifamiliar aislada. Santiago de Compostela

Vivienda unifamiliar aislada. Santiago de Compostela

Aurora García Vicente Organización, proporción, integración e relación do proxecto coa paisaxe do lugar son as pautas deste proxecto. Resólvese o acceso á edificación a través dun claro e contrastado xogo de volumes e sombras que enmarcan, o que proclamo e sempre...

read more
12VPP en Nogueira de Ramuín. Ourense

12VPP en Nogueira de Ramuín. Ourense

Daniel López+Pablo Noya 12 vivendas agrupadas en dúas fileiras, pegadas mediante a peza central do garaxe que permite gañar en intimidade a cada vivenda, unifica o conxunto e lle resta peso á composición total. 12 viviendas agrupadas en dos hileras, adosadas mediante...

read more
PFC Centro de Visitantes da Cidá. Borneiro

PFC Centro de Visitantes da Cidá. Borneiro

Alfonso Peiteado Carpinteiro O obxectivo do proxecto é a construción dun centro de visitantes para o Castro Cidá de Borneiro, en Cabana de Bergantiños. Entendo o castro como un feito imaxinario, feito que conleva a necesidade de aproximación para poñerse en contacto...

read more
Rehabilitación de vivienda en Príncipe. Vigo

Rehabilitación de vivienda en Príncipe. Vigo

María Gracia Amandi Joglar Reforma interior e substitución de carpintarías en vivenda situada na cuarta planta dun edificio de principios do século XX. Reforma interior y sustitución de carpinterías en vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de principios...

read more
Recuperación do Campo da Leña. A Coruña

Recuperación do Campo da Leña. A Coruña

Felipe Peña+Alejandro A. Blanco O Campo da Leña é un conxunto de espazos públicos situados entre os dous barrios históricos centrais de A Coruña: a Cidade Vella e a Pescadería e paso obrigado destes a outro, popular e denso, Montealto. Actualmente nomeados como Plaza...

read more
La barbería de Raúl. A Estrada

La barbería de Raúl. A Estrada

Juan José Taboada+Miguel Camba Desenvólvese o proxecto a partir dun local comercial no seu día destinado a ultramarinos familiar, situado nos baixos dun anódino edificio de vivendas, tanto ou máis que o ámbito urbano no que se insire e cuxa maior bondade, estaba no...

read more
Rehabilitación de casa y entorno. Corcubión

Rehabilitación de casa y entorno. Corcubión

CREUSeCARRASCO Rehabilitación e renovación dunha vivenda e as súas construcións auxiliares, situada na parte alta dunha ampla parcela con pendente ao mar. A intervención diversifica a súa mirada e xera límites e cruces entre espazos, facendo explícita a relación entre...

read more
PFC Comunidad María del Mar. Retalhuleu. Guatemala

PFC Comunidad María del Mar. Retalhuleu. Guatemala

Carmen Pérez Parapar Guatemala ten unha historia recente convulsa, que foi dando forma ao longo do tempo á problemática actual. O conflito armado supuxo o punto de partida de décadas de abusos sistemáticos contra a poboación, con miles de vítimas mortais e...

read more