Emprego

Concello de Carral – 1 praza de arquitecto/a

Concello de Carral – 1 praza de arquitecto/a

No Boletín Oficial del Estado de 28 de decembro de 2023, publicouse a resolución do Concello de Carral referente á convocatoria para proveer varias prazas, entre as que se inclúe 1 praza de arquitecto/a, como persoal laboral fixo, a cubrir mediante sistema de concurso...

read more
Concello de Carral – 1 praza de arquitecto/a

Concello de Abegondo – 1 praza de arquitecto/a

No Boletín Oficial del Estado de 26 de decembro de 2023, publicouse a resolución do Concello de Abegondo referente á convocatoria para proveer mediante concurso-oposición 1 praza de arquitecto/a. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a...

read more
Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Estudo de arquitectura KNF Arquitetura&Ingenieria con sede en Vigo, seleccióna arquitecto/a para formación por beca. Funcións: Colaborar en traballos relacionados coa redacción de proxectos de edificación baixo supervisión. Postos ofertados: dous. Duración da...

read more
Oferta de formación por beca FEUGA o FUAC

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona varios postos de arquitecto/a autónomo como  tasador externo para a zona de Ourense. Requisitos: Un ano de experiencia mínima en sociedades de tasación. Tipo de contrato: Autónomo. Interesados: Enviar C.V. a atención de Beatriz...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

UVE VALORACIONES S.A.  selecciona dous postos de arquitecto/a autónomo como  taxador externo para a zona de Ourense. Requisitos: Mínimo dun ano de experiencia en sociedades de taxación. Tipo de contrato: Autónomo. Ubicación dos postos de traballo: Madrid. Interesados:...

read more
Concello de Carral – 1 praza de arquitecto/a

Concello de Cee – Unha praza de Arquitecto/a

No BOP-A Coruña de 27 de novembro publicase a Resolución da Alcaldía número 1051/2023 e data 20 de novembro de 2023, aprobaronse as bases que rexen a convocatoria para a cobertura definitiva, en propiedade mediante sistema de concurso-oposición libre dunha praza de...

read more
Concello de Carral – 1 praza de arquitecto/a

Concello de Betanzos – Unha praza de Arquitecto/a

No BOE de 27 de novembro publicase a Resolución de 17 de novembro de 2023, do Concello de Betanzos (A Coruña), referente á convocatoria para proveer unha praza de Arquitecta/o ARI, pertencente á escala de Administración Especial, subescala Técnica e clase Arquitecta...

read more
Oferta de emprego

Oferta de emprego

KM ARQUITECTOS VIÑO LOPEZ SLP con sede en LUGO,  selecciona arquitecto/a colaborar autónomo para traballos de planeamento. Funcións: Redacción de instrumentos de planeamento. Requisitos: Experiencia Qgis e Normas técnicas de planeamento Posto ofertado: Autónomo/a -...

read more