Emprego

Oferta de formación por beca FEUGA/FUAC

Oferta de emprego

Estudo de arquitectura con sede en VIGO selecciona arquitecto/a colaborador externo para traballo por 3 meses read more…

Acordo de creación de dúas prazas de arquitecto e unha praza de administrativo no COAG

Acordo de creación de dúas prazas de arquitecto e unha praza de administrativo no COAG

A Xunta de Goberno, na súa sesión 3/2022 de 10 de marzo, acordou crear unha praza de administrativo/a para que preste as funcións da categoría de “administrativo” do grupo profesional III do Convenio Colectivo na Delegación de A Coruña, con dispoñibilidade de prestar ademais ditas na Delegación de Ferrol indistintamente e crear creación de dúas prazas de arquitecto/a (titulado/a superior) para que presten as funcións de arquitecto da área técnica colexial (arquitecto/a de visado, asesoramento, formación…): unha praza na Delegación de Santiago de Compostela e con desprazamentos periódicos necesarios ás delegacións colexiais e a outra praza na Delegación de Ourense e con desprazamentos periódicos necesarios ás delegacións colexiais. read more…

Oferta de emprego

Oferta de emprego

NIMO-MEZQUITA arquitectura SLP, selecciona dous arquitectos/as para desenvolvemento de proxectos en sistema BIM. read more…