Constituido o Foro da Construción de Galicia

Constituido o Foro da Construción de Galicia

Na entidade, que reclama a reactivación dos procesos administrativos que faciliten a licitación de obra pública e a tramitación de expedientes e a concesión de licencias, participan os Colexios oficiais de Arquitectos e de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, a Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia (FEPROGA) e a Federación Galega da Construción (FGC). read more…

Levantamiento de restricciones de obras en edificios existentes

Levantamiento de restricciones de obras en edificios existentes

Como resultado de las consultas y sugerencias realizadas por el COAG ante diversos organismos, en el BOE del domingo 3 de mayo, se publicó la Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. read more…

Información sobre Xuntas de Delegación do mes de abril e Xuntas Xerais do mes de maio

Información sobre Xuntas de Delegación do mes de abril e Xuntas Xerais do mes de maio

Como ben sabedes a asistencia a unha Xunta Xeral ou de Delegación non está incluída dentro das excepcións á prohibición de liberdade de circulación establecidas no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo de declaración de estado de alarma, polo que, en ningún caso poderían celebrarse con asistencia presencial dos colexiados, nin as Xuntas de Delegación nin a Xunta Xeral ordinaria durante o estado de alarma estando vixentes as actuais restricións. read more…

Respostas a consultas remitidas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Respostas a consultas remitidas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Recibíronse desde a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, notas aclaratorias relativas ás licenzas de primeira ocupación e referentes a trámites urbanísticos nos concellos de Galicia. Tentase dar resposta ás preguntas e inquedanzas que están a dirixir á Xunta de Galicia no referente á concesión de licenzas e diferentes trámites urbanísticos nos concellos da nosa Comunidade Autónoma. read more…

Impacto internacional del COVID-19: encuesta del Consejo de Arquitectos de Europa a sus organizaciones miembro

Impacto internacional del COVID-19: encuesta del Consejo de Arquitectos de Europa a sus organizaciones miembro

El Consejo de Arquitectos de Europa ha realizado una encuesta entre sus Organizaciones Miembros para comprender cómo estamos lidiando con la crisis de COVID-19, para tratar de evaluar el impacto inicial en la profesión y el mercado de la arquitectura, y para recopilar información sobre las medidas implementadas lugar para ayudar a las PYME y los trabajadores autónmos a capear la crisis. read more…

Acordos da Xunta de Galicia en materia de vivenda

Acordos da Xunta de Galicia en materia de vivenda

No DOG de 27 de abril, dase publicdade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 25 de abril de 2020, entre os que figuran algúns en materia de vivenda. read more…

Resultados Enquisa aos arquitectos sobre os efectos do COVID-19

Resultados Enquisa aos arquitectos sobre os efectos do COVID-19

Xa están dispoñibles os resultados da enquisa realizada polo CSCAE en relación coa incidencia da crise do coronavirus COVID-19 no exercicio profesional. Na sondaxe, destinada a medir o impacto do COVID-19 entre os profesionais da arquitectura, tanto a nivel laboral como persoal, participaron un total de 5.138 profesionais, dos cales 190 foron arquitectos e arquitectas galegas. read more…