Concursos

Visita guiada á finca da “Casa de Parga” no Concello de Meis

Concurso de proxectos a nivel de anteproxecto, para a rehabilitación como equipamento cultural e de lecer, da “Casa de Parga”, o seu muiño, hórreo, pombal e xardíns; así como para a posta en valor da finca

Publicado no Perfil do Contratante, con data 14 de febreiro, este concurso convocado polo Concello de Meis, en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, co fin de seleccionar a mellor proposta arquitectónica para a rehabilitación e reconstrución como...

read more
XIV Concurso Bienal de Tesis de Arquitectura

XIV Concurso Bienal de Tesis de Arquitectura

El Concurso Bienal de Tesis de Arquitectura (convocatoria Ibérica) está orientado a la selección de tesis doctorales en arquitectura para su publicación en la colección arquia/tesis. Podrán participar en el concurso aquellas personas españolas y portuguesas tituladas...

read more
Acto público para dar a coñecer aos premiados e proceder á súa identidade do Concurso do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense

IMPORTANTE REQUIRIMENTO DE INFORMACIÓN – Concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyectos, para la construcción del nuevo edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ourense

Publicado no Portal de Contratación de Galicia con data 23 de xaneiro o requirimento de subsanación, NO PRAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, da candidatura correspondente ao lema GACAC030. ASUNTO: requirimento subsanación De acordo co previsto no apartado 7.2.3 do prego de...

read more