Actuacións do Colexio

22-06-2022
O Concello de Cangas comunica a Resolución desestimatoria do recurso de resposición presentado polo COAG en impugnación das condicións do Contrato de menor (cm22/71) do Concello de Cangas para a contratación do servizo de redacción do proxecto de obra “Rehabilitación das Vivendas Sociais de Nazaret”, en defensa das competencias profesionais
06-06-2022
Suxestións do COAG ao proxecto de Decreto polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de Accesibilidade de Galicia.
25-05-2022
Criterio interpretativo da Dirección Xeral de Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia sobre o artigo 42 do Plan Básico Autonómico relativo á altura da edificación
18-05-2022
O COAG presentou un recurso de reposición en impugnación das condicións do contrato de menor (cm22/71) do Concello de Cangas para a contratación do servizo de redacción do proxecto de obra “Rehabilitación das Vivendas Sociais de Nazaret”, en defensa das competencias profesionais
05-05-2022
Aclaracións do Concello de Ponteareas en relación coa licitaicón do Contrato de SErvizos para a redacción do PBE, IEE e do da rehabilitación da Nave de Aceiros do Tea, para Caixa de Música
04-04-2022
O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da resolución da alcaldía do Concello de Moaña pola que se aprobaron as bases específicas reguladoras do procedemento selectivo para a provisión definitiva de prazas vacantes incluídas na oferta de emprego público do ano 2018 do Concello de Moaña no que respecta á praza de arquitecto/a (1 praza)