Circulares

Nota sobre modificacións na Lei do Solo de Galicia

Nota sobre modificacións na Lei do Solo de Galicia

Tal e como se anuncia na Circular 1 2023 de Secretaría, hai dispoñible unha Nota sobre as modificacións da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas da Xunta de Galicia, na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia. A nota está...

read more
Convocados os Premios “Gran de Area 2022”

Convocados os Premios “Gran de Area 2022”

As Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense convocan unha nova edición dos Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS e PROMOTORES, ademais doutros axentes participantes no proceso edificatorio, pola súa labor, necesariamente conxunta, para...

read more
Novidades no directorio de colexiados/as na web colexial

Novidades no directorio de colexiados/as na web colexial

Infórmase que a partires do 7 de febreiro modificarase a páxina do directorio público de arquitectos/sociedades na web do COAG, incorporando a opción de marcar e seleccionar ámbitos profesionais. As novidades no directorio público son as seguintes: Na busca os...

read more