Alegacións

Solicitude de modificación remitida polo COAG a Nauta Sanxenxo

O COAG remite escrito a Nauta Sanxenxo solicitando a modificación da interpretación que viña ofrecendo -a través das respostas ás consultas feitas polos interesados en participar-  da cláusula 11.1 do prego de bases en relación á acreditación da solvencia económica e...

read more