Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura con sede en Vigo selecciona arquitecto/a para desenvolvemento de proxecto. Experiencia: profesional previa. Valorarase:  – competencia na elaboración de proxectos de execución de edificación – elaboración de memorias, medicións e...
Oferta de Emprego

Oferta de Emprego

EUROVALORACIONES S.A. selecciona arquitecto/a para realizar informes de tasaciones para la provincia de A Coruña que cubra el norte de la provincia y norte de Lugo. Requiesitos: Arquitecta/o, disponer de equipo informático propio y conexión ADSL, vehículo propio,...
Resultado do proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción dun informe técnico de valoración de 3 parcelas en solo urbano para tramitación de expedientes ante o Xurado de Expropiación de Galicia

Resultado do proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción dun informe técnico de valoración de 3 parcelas en solo urbano para tramitación de expedientes ante o Xurado de Expropiación de Galicia

En relación coa convocatoria realizada na Circular 24 2020, dun proceso de selección para a designación de 4 arquitectos colexiados aos que o Concello de Lugo invitará a remitir oferta para a adxudicación dun contrato menor de redacción de un informe técnico de...