Presentación da plataforma «BIMMate»

2

En virtude do convenio de colaboración que o COAG subscribirá en breve co Colexio Oficial de Arquitectos de Murcia,  BIMMATE, TECNOLOXÍA BIM PARA A ARQUITECTURA E A ENXEÑERÍA SL, facilitarase a todos os colexiados do COAG o acceso gratuíto á plataforma informática BIMMate, a cal ofrece aos profesionais contidos avanzados para o traballo coa tecnoloxía BIM adaptados á normativa española, un blog con técnicas avanzadas para o modelado virtual de edificios, un foro profesional para compartir coñecemento, unha canle de noticias e aplicacións informáticas para a tecnoloxía BIM, como BIMMyP, un xerador de Medicións e Orzamento automático para o modelo BIM dun proxecto, etc.

Neste sentido, celebranse as catro xornadas presenciais no COAG que se indican a continuación, nas que os responsables de BIMmate explicarán o funcionamento, características e recursos dispoñibles nesta plataforma. Aforo limitado, requírese inscrición previa.

Xornadas:


En virtud del convenio de colaboración que el COAG suscribirá en breve con el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, BIMMATE, TECNOLOGÍA BIM PARA LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA SL, se facilitará a todos los colegiados del COAG el acceso gratuito a la plataforma informática BIMMate, la cual ofrece a los profesionales contenidos avanzados para el trabajo con la tecnología BIM adaptados a la normativa española, un blog con técnicas avanzadas para el modelado virtual de edificios, un foro profesional para compartir conocimiento, un canal de noticias y aplicaciones informáticas para la tecnología BIM, como BIMMyP, un generador de Mediciones y Presupuesto automático para el modelo BIM de un proyecto, etc.

Neste sentido, se celebrarán las cuatro jornadas presenciales en el COAG que se indican a continuación, en las que los responsables de BIMate expondrán el funcionamiento, características y recursos disponibles en esta plataforma. Aforo limitado, se requiere inscripción previa.

Jornadas:

About the author
2 comentarios
  • Marcos Chao Amaro dice:

    Me parece estupendo en Ourense no se organice ninguna, máxime cuando hay una provincia en la que se organizan dos.

  • Antonio Freire Romero dice:

    Me gustaría trasladar a los responsables la enhorabuena por el trabajo realizado para la gestión y organización de todo lo relacionado con el ámbito del BIM. También felicitar la imparcialidad sobre las diferentes plataformas. Y lo extraordinario del grupo BIMMATE,…ha sido fantástica la ponencia y brillantísimo el trabajo expuesto.

Responder a Marcos Chao Amaro Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube